Om oss

Vi är en städfirma i Stockholm, som har utfört diverse städtjänster för privatpersoner, företag och fastigheter i hela Storstockholm sedan 2019.

 

Vi har engagerade, utbildade medarbetare som alltid sätter din önskan och hem i första rummet. 

Hur vi arbetar

 

Säkerhet och trygghet

 

Säkerheten är mycket viktigt för oss och inte minst för våra kunder. Därför håller vi en hög nivå på både trygghet och säkerhet.

 

Säker nyckelhantering.

 

Alla våra nycklar förvaras i kassaskåp, är märkta med ett för kunden unikt id-nummer som bara arbetsledningen har tillgång till. En nyckelkvittens skrivs mellan kund och oss vid nyckel utlämning.

 

Ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner kronor.

 

Om en olycka skulle vara framme är vi försäkrade i Svedea som täcker eventuella skador. Även alla våra anställda är fullt försäkrade, både under arbetstid och till och från arbetet.

 

Säker hantering av personuppgifter.

 

Vi behandlar alla kunders person och adressuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och PUL (personuppgiftslagen). De uppgifter vi sparar gör vi i syfte att kunna boka, schemalägga, utföra och fakturera städningar, samt för att kunna ansöka om skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

 

Anställda.

 

Vårt arbete bygger på att det är samma medarbetare som regelbundet utför städning hos våra kunder, frånsett under semester eller vid sjukdom, då kommer det en vikarie. Att  samma medarbetare utför uppdraget gör vårt arbete effektivare då de lär känna kundens hem. Det innebär även en ökad trygghet för våra kunder.

 

Alla våra anställda har skrivit på ett sekretessavtal och är kontrollerade mot belastningsregistret.

 

Miljö.

 

Våra tjänster skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi använder oss biotekniska, pH neutrala rengöringsprodukter som är svanenmärkta.

 

Bioteknisk rengöring använder biologisk nedbrytning. Mikroorganismer producerar enzymer som bryter ner organiskt material. 90% av all smuts består av fett och då bryts fettet ner istället för att flytta runt det som med traditionella kemiska rengöringsmedel.

 

Anställning.

 

Alla som är anställda hos oss.

 

  • har avtalsenliga löner
  • får internutbildning

 

Våra allmänna villkor

 

Klicka här för att läsa våra allmänna villkor.

Söker du jobb?